Jméno firmy

motto  Home     Kdo jsme     Práva zvířat     Antimilitarismus     Ekologie     Kuchařka    Kontakt a odkazy 

Jídlo místo zbraní (Food Not Bombs) je volné seskupení lidí, kteří rozdávají jídlo zdarma v různých městech po celém světě. Ptáte se proč?

Ačkoliv se nacházíme na začátku jedenadvacátého století, jsou mezi námi lidé, kteří nemají dostatek prostředků na to, aby si zajistili byť jen základní potraviny. Dnešní doba je charakterizována nadprodukcí a přehnaným konzumem. Ročně vydávají vlády většiny zemí světa miliardy dolarů na nákupy nových a účinnějších zbraní, zatímco na celém světe hladoví miliony lidí. Abychom na tento paradox upozornili, rozdáváme pravidelně jídlo zdarma těm, kteří ho potřebují. Touto aktivitou chceme též zviditelnit hodnoty mezilidské solidarity a vzájemné nezištné pomoci. Velice si vážíme práce lidí v charitativních organizacích, Jídlo místo zbraní však není klasickou charitou. Jsme neformálním sdružením dobrovolníků, kteří chtějí nejen pomáhat těm, kteří to potřebují, ale též upozorňovat na příčiny negativních jevů ve společnosti. Rozdáváním jídla protestujeme proti ničení Země, válkám a zbrojení, chudobě, proti zneužívání zvířat.

Food Not Bombs
Tak se v originálu nazývá seskupení, které bylo založeno v roce 1980 v Bostonu a dnes jej tvoří více než dvěstě samostatných skupin po celém světě. Každá z těchto skupin připravuje pravidelně teplá veganská nebo vegetariánská jídla, jež rozdává potřebným.
Jídlo místo zbraní v Brně
První akce skupiny Jídlo místo zbraní (JMZ) v Brně proběhla v květnu roku 2001. Byla součástí demonstrací proti zbrojařskému veletrhu IDET, který se zde koná každé dva roky. Od Mezinárodního dne vegetariánství v říjnu 2001 rozdávají aktivisté brněnské skupinky jídlo pravidelně každou první sobotu v měsíci. Můžete je potkat též na akcích pořádaných při různých příležitostech, jako jsou např. Den Země, benefiční koncerty, kulturní festivaly apod.

Všechny skupiny Jídlo místo zbraní se řídí následujícími zásadami:

Jídlo získáváme zdarma
Suroviny k přípravě jídla se snažíme získávat zdarma, neboť kolem sebe denodenně vidíme obrovské množství výrobků, které zůstávají nevyužity. Aktivisté JMZ proto žádají od obchodníků potraviny těsně před vypršením spotřební lhůty nebo s poškozeným obalem, vždy však zdravotně nezávadné. Z těchto potravin pak jídlo připravují, nebo je přímo rozdávají.
Nepoužíváme jednorázové obaly
Zemi zaplavuje nadprodukce zbytečných obalů. Skládky ani spalovny nejsou řešením, neboť představují riziko pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Proto jídlo rozdáváme do prázdných obalů a kelímků od potravin, které tak opakovaně využíváme. Ti, kteří si pro jídlo chodí, si nosí vlastní lžíci.

Jídlo je veganské
Jídlo, které připravujeme, nikdy neobsahuje maso a produkty z něj. Při přípravě též nepoužíváme mléčné výrobky a vejce. Tím chceme ukázat, že člověk, aby se nasytil, nemusí zabíjet zvířata, či je zneužívat ve velkochovech. K propagaci veganských způsobů stravování nás vedou i ekologické důvody - plocha, která nasytí jednoho člověka živícího se masem, může nasytit až padesát lidí konzumujících čistě rostlinnou stravu.

Práci děláme dobrovolně
Všichni aktivisté skupin Jídlo místo zbraní jsou dobrovolníci. Vaření, získávání potravin, převozy jídla a jeho rozdávání dělají zdarma. Najdete mezi nimi lidi nejrůznějšího věku, vzdělání či profese. Přidat se může každý, komu jsou východiska JMZ blízká a ztotožňuje se s jeho principy.

Seskupení je neformální
Jídlo místo zbraní není organizací s formalizovanou strukturou. Je volným sdružením lidí, které spojují společné hodnoty. Jako základny pro šíření informací a materiálů existují v různých městech komunikační centra (v Brně je to kancelář NESEHNUTÍ). Novou skupinu JMZ může vytvořit každý, kdo se ztotožňuje s našimi principy.

Informujeme veřejnost
Rozdáváním jídla naše aktivita zdaleka nekončí. Připravujeme a distribuujeme informační materiály o naší činnosti a problematice chudoby (brožurky, samolepky, letáky). Pořádáme fotografické výstavy, informační stánky v ulicích měst, o naší činnosti informujeme média. Organizujeme také benefiční koncerty, filmové večery s tématikou lidských práv, vaříme jídlo a propagujeme myšlenky JMZ na kulturních festivalech.

Zapojit se může každý!
Do aktivit sítě místních skupin Jídlo místo zbraní se může zapojit každý, kdo se ztotožňuje se zásadami naší činnosti. Zájem projevují lidé nejrůznějšího věku i povolání. Kontaktovat nás můžete skrze naši internetovou stránku, e-mail, poštovní adresu či telefon.


Je čas rozdávat jídlo místo zbraní

Chudoba
Na světě trpí hladem 200 milionů lidí a denně hladem umírá přes 36 000 dětí. Problém chudoby se v jedné ze svých forem projevuje i v České republice - odhaduje se, že v ČR žije na 100 000 bezdomovců. Přitom česká armáda spolkne ročně až 30 miliard Kč z našich daní.

Válečné konflikty
Ročně zemře ve světových válečných konfliktech víc jak 20 milionů lidí. Zbraně, které zabíjejí, pocházejí také z českých zbrojovek.

Nadměrný konzum ničí zemi
Ročně lidé na celém světě vyprodukují stamiliony tun odpadů, které končí většinou na skládkách či ve spalovnách. Ty však představují značné riziko pro přírodu i zdraví obyvatel v jejich okolí. Jen Češi ročně vyprodukují víc jak 35 milionů tun odpadu.

Zabíjení zvířat k životu nepotřebujeme
Úděl hospodářských zvířat chovaných ve velkochovech je nepředstavitelně krutý. Žijí celý život namačkána v malých klecích. Přitom jejich smrt k naší obživě nepotřebujeme – můžeme se stravovat vegetariánsky či vegansky.

Jak můžete pomoci Vy?


Získejte od nás informace
Požádejte nás o zaslání informačních materiálů –brožurky, letáky – navštivte naši internetovou stránku http://jmz.ecn.cz, napište nám, zavolejte, přijďte na naše akce.

Informujte své okolí
Objednejte si od nás leták (10 ks = 5 Kč), rozšiřujte jej ve svém okolí, oslovte své přátele, sousedy, známé, diskutujte s nimi. Vytvořte nástěnku, uspořádejte informační stánek.

Buďte aktivní, založte skupinu
Najděte si čas jednou měsíčně navařit a jídlo rozdat potřebným. Budete mít dobrý pocit, až uvidíte, že pomáháte nasytit hladové. Je to o to lehčí, že Vám poskytneme užitečné rady, předtištěné informace, plakátky.

Přineste jídlo
Pokud ve Vašem městě již skupina JMZ jídlo rozdává, zjistěte kde a připravte doma nějakou dobrotu, kterou nabídnete při rozdávání ostatního jídla.

Přispějte
Přispět můžete věcně např. kelímky, kancelářskými potřebami, várnicemi apod. Pomohou nám také dary jako hrnce, naběračky atd.
Přispět můžete také finančně - peníze využijeme k přípravě informačních materiálů, na poštovné, vaření apod.

Darujte nebo získejte jídlo
Máte-li obchůdek, darujte jídlo. Máte-li známé např. v zelenině, dohodněte se na darování jídla a kontaktujte skupinu Jídlo místo zbraní.

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ
třída Kpt. Jaroše 31, Brno 602 00, tel./fax: 543 245 342
e-mail: jmz-l@list.ecn.cz, http://jmz.ecn.cz


  Home  |   Kdo jsme  |   Práva zvířat  |   Antimilitarismus  |   Ekologie  |   Kuchařka  |  Kontakt a odkazy  |